Casper, Lubartów, w Lubartowie, Przedszkole w Lubartowie, przedszkole lubartów, nowe logo

Przedszkole w Lubartowie – Casper

5/5 (85)

Czy Casperki zasługują na 5 gwiazdek?

Przedszkole w Lubartowie – super lub najlepsze tak mówią Rodzice :), za co bardzo dziękujemy :),

tak na wstępie z przyjemnością informujemy, że w naszym Casperku miała miejsce ewaluacja. Zdaniem Kuratorium bardzo pozytywnie wyróżniamy się tle innych przedszkoli w województwie. W jedenastu obszarach, które były analizowane, 4 przykładowe zakresy poniżej, otrzymaliśmy ocenę wysoką (czyli najwyższą z możliwych :).

Przedszkole prywatne mieści się przy ul. Cichej 6 w Lubartowie. Funkcjonujemy w budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej, z którą ściśle współpracujemy. W tym roku obchodzimy 8 urodziny. Przez te kilka lat bardzo się rozwinęliśmy. Mamy nową, dobudowaną i przestronną salę, która została przystosowana na potrzeby małych Dzieci – w niej rządzi grupa żłobkowa. Budynek przedszkola 2 lata temu został odnowiony, położono świeżą elewację, wzmocniono podjazd dla wózków dziecięcych, a plac zabaw został wyłożony specjalną matą.

Obok przedszkola zlokalizowany jest drugi nowoczesny plac zabaw, przystosowany i bezpieczny dla naszych Dzieci. Jest to spokojna okolica, pełna zielonych zaułków oraz odnowionych alejek spacerowych. Z tych atrakcji korzystają nasze Przedszkolaki podczas wyjść na spacery.

Kadra, a dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

Casperek to nie tylko nowy budynek, ale przede wszystkim wykwalifikowana kadra, która stale podnosi swoje kompetencje. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, ponadto ukończyli „kurs Arteterapii”. W swojej pracy wykorzystują wiedzę zdobytą podczas szkolenia dotyczącego „Metody projektów” i „Zabaw ogólnorozwojowych z Dziećmi
w wieku 0-3 lat”.

Zajęcia, a dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

Organizujemy szereg zajęć dodatkowych, które mają na celu rozwijanie uzdolnień Dzieci, ich pasji, szukanie talentów jednocześnie gwarantujących bezpieczeństwo, m.in.: zajęcia z piłką, tańce, zajęcia krawieckie, karate.
Przedszkole jest otwarte na potrzeby Dzieci i Rodziców, dosłownie. Każdego dnia, od wczesnych godzin porannych – 6.30, witamy Casperków i jesteśmy do dyspozycji, aż do godziny 17.30.

Projekty, a dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

Casper jest inicjatorem organizowanego od kilku lat „Przeglądu Wiersza z Casprem”– cyklicznej imprezy, na którą zapraszane są Przedszkolaki z innych placówek. Od 2 lat organizujemy również „Przegląd Przedszkolnych Zespołów Tanecznych z Casprem”. Rodzice są dla nas partnerami, włączają się w organizację festynów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi. Z ich inicjatywy zorganizowaliśmy „Noc w przedszkolu”.

Casper to bezpieczna, domowa atmosfera, budująca przyjaźnie, trwałe wspomnienia, a nade wszystko gwarantująca rozwój Dzieci.

Zapraszamy na stronę Casperka – kliknij tutaj

Polub nas 🙂 na Facebooku – kliknij tutaj

Nowy projekt i … dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

W Casperku powstał autorski program edukacyjny pt.: „Jestem Polakiem, Jestem Przedszkolakiem”. Jednym z kilku wątków programu jest edukacja regionalna.

Założenie programu edukacji regionalnej jest to, aby realizacja treści regionalnych miała swój początek już w przedszkolu. Ma to swoje odzwierciedlenie w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, która zobowiązuje nauczycieli do stwarzania okazji umożliwiających poznanie Dziecku rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez przyswajanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej i narodowej oraz poznanie dzieł kultury. W wieku przedszkolnym przyswajanie zagadnień edukacji regionalnej należy rozpocząć od umożliwienia Dziecku przeżywania treści dotyczących własnego regionu i jego dziedzictwa w formach bliskich dziecku, związanych z jego środowiskiem rodzinnym i specyfiką regionu. Dziecko początkowo poznaje przeszłość swojej rodziny, w niej odnajduje to co najpiękniejsze i co należy zachować w pamięci. Uczy się szacunku dla przeszłości i tradycji rodzinnych. Następnie program zakłada poznanie historii swojej miejscowości – Lubartowa. Dopiero kiedy dziecko pozna swoje najbliższe środowisko możemy wprowadzać pojęcia szersze takie jak region, ojczyzna.
 Treści programowe zostały podzielone na następujące obszary:
 1. Ja i moja rodzina.
 2. Moje przedszkole.
 3. Moje miasto: Lubartów.
 4. Mój region: Lubelszczyzna.
 5. Mój kraj: Polska.

Metody realizacji programu

„Księga Kucharska” i … dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

Będzie się działo :), każdego miesiąca odbędą się zajęcia kulinarne. Dzieci nie tylko nauczą się przygotowywać zdrowe posiłki ale też powstaną przepisy do Księgi Kucharskiej Casperka. Ruszamy już w październiku. Więcej na facebooku 🙂

„Przegląd Wiersza z Casprem” i … dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

Przegląd Wierszy z Casprem organizowany jest przez Przedszkole Prywatne „Casper”.
Zasady przeglądu:

1. Przegląd jest imprezą otwartą.
2. W przeglądzie mogą brać grupy pięciolatków i sześciolatków.
3. Każda grupa wiekowa powinna liczyć nie więcej niż cztery osoby.
4. Każda grupa wiekowa przygotowuje jeden, dowolnie wybrany wiersz o tematyce mówiącej o patriotyzmie.
5. Każda placówka może zaprezentować maksymalnie dwa utwory.
6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie w terminie do 7 listopada 2017 r. udziału w   przeglądzie, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru.

Więcej informacji uzyskacie po przejściu na stronę przedszkola – kliknij tutaj 🙂

Grafika Programu / Przedszkole w Lubartowie

Nasze Miasto Lubartów i … dobre Przedszkole w Lubartowie 🙂

Trochę historii 🙂 – treści pochodzą ze strony lubartow.pl

„Akt nadania praw miejskich

Historia Lubartowa sięga XVI wieku. Lewartów – Lubartów może poszczycić się bogatą i piękną tradycją. Podwójna nazwa miasta wiąże się z rodami jego właścicieli Firlejów i Sanguszków. W dniu 29 maja 1543 roku Piotr Firlej z Dąbrowicy, wojewoda Lubelski, otrzymał od króla Zygmunta Starego przywilej zezwalający na założenie miasta Lewartowa, na terenie wsi Łucka i Szczekarków. Nazwa Lewartów wywodzi się od herbu Firlejów „Lewart”. Miała ona przypominać mieszkańcom właściciela oraz stanowić wizytówkę rodu. Królewski przywilej lokował miasto na prawie magdeburskim.

Początkowy wygląd miasta był następujący: centrum stanowił kwadratowy rynek z ratuszem. Z rynku wybiegały w cztery strony świata ulice. W północnej części miasta Piotr Firlej wybudował dwór mieszkalny, zwany także zamkiem, otoczony pięknym ogrodem. W niewielkiej odległości od dworu zbudował kościół drewniany pod wezwaniem św. Piotra Apostoła. Miasto otaczał drewniany parkan z wejściem przez bramy: Lubelską, Kamieńską i Syrnicką. Już wówczas znane były nazwy ulic: Lubelska, Kamieńska, Zatylna, Poboczna, Krzywe Koło.

Piotr Firlej zmarł w dziesięć lat później, w Lubartowie /1553/. Jego nagrobek znajduje się w kościele oo. Dominikanów w Lublinie. Lewartów stał się sławny za czasów Mikołaja Firleja, syna Piotra, kalwina, wodza innowierców małopolskich. Jako wyznawca nauki kalwińskiej kościół katolicki przekazał kalwinom. W tej sytuacji katolicy zmuszeni byli uczęszczać na nabożeństwa do wsi Łucka, gdzie znajdowała się kaplica pełniąca funkcję kościoła parafialnego. Mikołaj Firlej założył także gimnazjum kalwińskie z humanistycznym programem nauczania. W rynku zbudował kamienice. Sprowadził z Holandii, Flandrii i Niemiec rzemieślników i hodowców bydła. Przywilejem z dnia 21.09.1575 r. zapewnił przybyszom wolność wyznania i rządzenia się prawem swojego kraju. W 1580 roku nadał przywilej, w którym powołał cech zbiorowy : szewców, krawców, kuśnierzy i tkaczy. W ciągu trzydziestu lat jego władzy miasto przeżywało okres swego największego rozkwitu. / Przedszkole w Lubartowie.

Po śmierci Mikołaja Firleja miasto przeszło w rządy Mikołaja Kazimierskiego – arianina, ożenionego z Elżbietą Firlejówną. Założył on zbór ariański oraz przekształcił szkołę kalwińską w ariańską. Szkoła ta była jedną ze znaczniejszych uczelni różnowierczych w ówczesnej Polsce. Przybywała tu młodzież z całego kraju. Organizatorem i rektorem tej szkoły był Wojciech z Kalisza, absolwent Akademii Krakowskiej. On to przeprowadził w gimnazjum ariańskim reformę szkolnictwa, opartą na założeniach humanizmu i w tej sprawie wydał dzieło pt. „Schola Lewartowiana restituta”, gdzie zamieszczone zostały „Prawa szkoły Lewartowskiej”. Szkoła istniała w latach 1588 -1598.

Spośród napływającej do miasta ludności obcej etnicznie, znaczną część stanowili Żydzi. W 1592 roku stworzyli własną gminę wyznaniową. Najliczniej zamieszkiwali przy ulicy Lubelskiej, gdzie wybudowali synagogę.

Wiek XVII to okres upadku miasta. W czasie „potopu” Lewartów został ograbiony i zniszczony przez Szwedów i przemarsze różnych wojsk, do tego stopnia, że przez następne kilkadziesiąt lat egzystował na poziomie dużej wsi. Kolejno przechodził w ręce innych rodów magnackich: Zasławskich, Wiśniowieckich, Lubomirskich”. / Przedszkole w Lubartowie.

Szkoły podstawowe i dobre przedszkole w Lubartowie

Co robić w jesienną szarugę? / przedszkole w Lubartowie

Mój dom, moja okolica / przedszkole w Lubartowie

Bezpieczeństwo Dzieci i dobre Przedszkole w Lubartowie

Bezpiecznie na ulicy / przedszkole w Lubartowie

<script>(function(i,s,o,g,r,a,m){i[‚GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);ga(‚create’, ‚UA-90568817-6’, ‚auto’);ga(‚send’, ‚pageview’);</script>

Podziel się tym wpisem przez profile społecznościowe i e-mail

Dodaj komentarz